Daftar Kata Keterangan yang Berakhiran -Ly dalam Bahasa Inggris

Posted on

Daftar kata berikutnya yang akan saya berikan kepada Anda semua adalah daftar kata keterangan dengan akhiran suku kata -ly. Kata keterangan jenis ini sebenarnya juga disebut sebagai adverbs of manner. Pada artikel selanjutnya akan dijelaskan adverbs atau kata keterangan berdasarkan jenis-jenisnya. Saat ini, silakan Anda dapatkan terlebih dahulu daftar kata keterangan berikut ini. Totalnya ada 157 kata.

 1. accidentally
 2. accusingly
 3. adamantly
 4. angrily
 5. anxiously
 6. argumentatively
 7. automatically
 8. awkwardly
 9. badly
 10. beautifully
 11. blindly
 12. boldly
 13. bravely
 14. breathlessly
 15. brightly
 16. busily
 17. calmly
 18. carefully
 19. carelessly
 20. cautiously
 21. certainly
 22. cheerfully
 23. clearly
 24. closely
 25. correctly
 26. courageously
 27. cruelly
 28. dangerously
 29. daringly
 30. deliberately
 31. doubtfully
 32. eagerly
 33. easily
 34. effortlessly
 35. elegantly
 36. enormously
 37. enthusiastically
 38. equally
 39. eventually
 40. exactly
 41. faithfully
 42. fatally
 43. fiercely
 44. fondly
 45. foolishly
 46. fortunately
 47. frankly
 48. frantically
 49. generally
 50. generously
 51. gently
 52. gladly
 53. gracefully
 54. greatly
 55. greedily
 56. happily
 57. hastily
 58. healthily
 59. heartily
 60. highly
 61. honestly
 62. horrifyingly
 63. hungrily
 64. hurriedly
 65. inadequately
 66. ingeniously
 67. innocently
 68. inquisitively
 69. ironically
 70. irritably
 71. joyously
 72. justly
 73. kindly
 74. lazily
 75. loosely
 76. loudly
 77. lovely
 78. lowly
 79. madly
 80. massively
 81. mortally
 82. motionlessly
 83. mournfully
 84. mysteriously
 85. naturally
 86. neatly
 87. necessarily
 88. nervously
 89. noisily
 90. normally
 91. obediently
 92. openly
 93. painfully
 94. painstakingly
 95. partially
 96. patiently
 97. perfectly
 98. politely
 99. poorly
 100. powerfully
 1. practically
 2. pragmatically
 3. promptly
 4. proudly
 5. punctually
 6. quickly
 7. quietly
 8. rapidly
 9. rarely
 10. really
 11. recklessly
 12. regularly
 13. reluctantly
 14. repeatedly
 15. rightfully
 16. roughly
 17. rudely
 18. sadly
 19. safely
 20. selfishly
 21. sensibly
 22. separately
 23. seriously
 24. sharply
 25. shortly
 26. shyly
 27. silently
 28. sleepily
 29. slowly
 30. smoothly
 31. softly
 32. solemnly
 33. speedily
 34. spitefully
 35. stealthily
 36. sternly
 37. stupidly
 38. successfully
 39. suddenly
 40. suspiciously
 41. swiftly
 42. tenderly
 43. tensely
 44. thankfully
 45. thoughtfully
 46. tightly
 47. truthfully
 48. unexpectedly
 49. victoriously
 50. violently
 51. vivaciously
 52. warmly
 53. weakly
 54. wearily
 55. wildly
 56. wisely
 57. wrongly

Comments are closed.